2017/07/27

අදහස් හිරේ දැම්ම

අයිතියට නෑ නිදහස් 
රටේ නැති වෙයි මදහස් 
කිව්වොතින් අපෙ අදහස්  
උස් තැනින් නැග ඒය උදහස්

.... අදහස් හිරේ දැම්ම.....2016/02/28

පිහිය

මම කරන්නෙ
කපන එක
කපන්න උදවු කරනව
කියන්නත් පුලුවන්
එහෙම කැපෙන අයට
රිදෙනවද කියලනම්
මම කවදාවත්
ඇහුවෙ නෑ


....පිහිය....

අස්කරන්නට ගත්ත

අවුරුදු ගානක්
බලන් ඉඳල
ඔන්න ඔහෙ
නිකමට වගේ
අස්කරන්නට ගත්ත,

ඔලුවෙ තිබ්බ
මනස් ගාත
කොච්චරද කියනව නම්
පිලිවෙලක් කලේ ඉතින්
වැලි කැටයක් තරම්
හැකිද නවතන්න-ආදරය

සුන්බුන් අතරින්
මතුවුන
ආදරයේ
සුදු රෝස
අසයි
හැකිද
නවතන්න
ආදරය
වෙඩි උණ්ඩයකට
කම්නැත
අප
සිහින
මවන්නෙමු
අලුත් ලොවකට
හැකිද
නවතන්න
අපේ
සිහිනය
???

2016/02/07

ඉහලට නැගගෙන යනකොට තට්ටු
අන්ධ වෙනවා උන් දුටුවම තුට්ටු
ඡන්දෙ දුන්න ඔබ වෙනවා මට්ටු
මක් කොරන්නද තියන් කටේ පිට්ටු

උඩ බල බල ඉඳීද රට්ටු
පොකට් එකට නම් වෙනවා තට්ටු
විකුණන් කාපන් උඹෙ බඩු මුට්ටු
අහවල් වෙනසට තව පොඩ්ඩයි කිට්ටු2015/10/26

දැන් රටේ ලෝකෙ

තාත්ත හිටියෙ මනෝ ලෝකෙ
අම්ම හිටියෙ හීන ලෝකෙ
අක්කට ඕනෙ ප්‍රේම ලෝකෙ
දන්නෙ නෑ අයිය මොන ලෝකෙ
ඒ හින්ද මට යන්න වුනා
.
.
.
දිව්‍යලෝකෙ!

2015/07/09

පාට නැත

අනන්ත අහස පුරාවට
ඒක් හිස් පිටුවකි
චිත්‍රයක් අදින්නට
පාට සෙව්වෙමි
ඒත්
දේදුන්නක් පායා නැත!